033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Begin nu weer met extra vitamine D!

Begin nu al weer met extra vitamine D!

September staat voor de deur, ofwel de R komt weer in de maand.

Dit betekent dat we niet meer kunnen rekenen op voldoende zonkracht om via onze huid te voorzien in een adequate bloedspiegel van deze vitamine.

Aan het eind van dit nieuwtje vindt u een mooi voorbeeld: een onderzoek bij spelers van voetbalclub Liverpool, waaronder Dirk Kuyt.

____________________

Opmerking vooraf. In tegenstelling tot de wateroplosbare vitamine C is vitamine D vetoplosbaar. Dit betekent voor vitamine D dat het enige tijd kost om de bloedspiegel te verhogen. Vitamine C in zeer hoge doseringen per infuus toegediend werkt wel zoals blijkt uit het verslag van ervaringen in Chinese ziekenhuizen van de hand van de Amerikaans-Chinese arts dr. Richard Cheng.
____________________

Bescherming met vitamine D op intensive care

Een pas gepubliceerde Italiaanse studie bij corona-patiënten op de Intensive Care Unit (ICU) laat zien dat een hoge vitamine D-bloedspiegel de kans op overlijden verkleint.

Deze studie speelde zich af op de ICU in een ziekenhuis in de stad Bari in Zuid-Italië, in de periode van maart en april 2020.

Het ging om 42 corona-patiënten. Op basis van de vitamine D-spiegel werden de proefpersonen in vier groepen verdeeld:

* adequate vitamine D-status (≥75 nmol/l)
* inadequate vitamine D-status (50-75 nmol/l)
* vitamine D-tekort (25-50 nmol/l)
* ernstig vitamine D-tekort (<25 nmol/l). Bij 81% van de patiënten was sprake van een inadequaat tot ernstig vitamine D-tekort (vitamine D-spiegel <75 nmol/l). Na een ziekenhuisopname van tien dagen bleek dat personen met een ernstig vitamine D-tekort ongeveer 50% kans hadden om te overlijden. Bij personen met een hogere vitamine D-spiegel (>25 nmol/l) was de sterftekans 5%. Het verschil hiertussen was significant.

Een tekort aan de vitamine blijkt bovendien geassocieerd met een slechtere prognose op de ICU.

Hoe ernstiger het tekort, hoe slechter de prognose.
____________________

Eenmalige zeer hoge dosis geeft geen bescherming

In een eerdere studie werd eenmalig een zeer hoge dosis vitamine D -(540.000 IE) rechtstreeks in het maagdarmkanaal (enteraal) toegediend. Bij vergelijking met een groep die een placebo had gekregen, bleek dat in de suppletiegroep de sterfte 24% bedroeg en in de placebogroep 21%.

____________________

Minder luchtweginfecties door vitamine D

Reeds in 2009 verscheen een wetenschappelijke publicatie waaruit bleek dat vitamine D beschermt tegen veelvoorkomende luchtweginfecties, zoals verkoudheid en griep. Er werd een analyse gemaakt van de gegevens van bijna 19.000 mensen die tussen 1988 en 1994 deelnamen aan het Amerikaanse bevolkingsonderzoek NHANES III.

Uit de resultaten bleek een significant verband tussen de vitamine D-bloedspiegel en de vatbaarheid voor griep en verkoudheid. Zo gaven de deelnemers met een lage vitamine D-waarde (lager dan 25 nmol/l) in 24% van de gevallen een recente bovenste luchtweginfectie aan. Bij de mensen met een hogere vitamine D-status (75 nmol/l of hoger) was dit slechts 17%.

Dit duidt op een significant 40% hogere vatbaarheid voor degenen met de laagste vitamine D-bloedwaarden. Het gevonden verband bleek in alle seizoenen significant.

Astmapatiënten met lage vitamine D-bloedwaarden lieten een vijf maal hoger infectierisico zien dan astmapatiënten met een hogere vitamine D-status.

Onder degenen met COPD hield een lage vitamine D-status verband met een tweemaal verhoogd infectierisico.

Tot slot het onderzoek bij de Liverpool-profvoetballers

In 2010 lieten twintig spelers van voetbalclub Liverpool, waaronder Dirk Kuyt, in augustus, dus na de zomervakantie, hun bloed prikken.

Ze deden mee aan een onderzoek van dr. James Morton, van de Liverpool John Moores Universiteit.

Morton gebruikte de bloedmonsters om de vitamine D-waarden te bepalen van de voetballers. Hij vond gemiddelde waarden net boven de 100 nmol/l, veel hoger dan het landelijk gemiddelde in het Verenigd Koninkrijk.

Verrassend was dat niet, want tien van de twintig spelers hadden deelgenomen aan het WK in Zuid-Afrika, hadden zonvakanties gehad en trainingen in de buitenlucht als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen.

Vier maanden later …
In december van hetzelfde jaar liet Morton opnieuw bloed afnemen bij de twintig Liverpoolspelers. In de herfstperiode bleken de vitamine D-waarden sterk gedaald. Zeg maar: gehalveerd.

Wat resteerde was een gemiddelde waarde van 51 nmol/l. Ondanks het feit dat de spelers in de voorbije maanden op de meeste dagen van de week anderhalf uur in de buitenlucht hadden getraind, vertoonden ze állemaal een seizoensdaling. Dus ook Dirk Kuyt.

Het zonlicht was kennelijk niet intens genoeg om een hoog vitamine D-niveau in de herfst op peil te houden.

(Uit boek: Gezond met Voedingssupplementen)

Bron: dr. G. Schuitemaker