033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Acupunctuur

Wat is Acupunctuur?

Voor heel veel mensen heeft het nog steeds iets geheimzinnigs, die acupunctuur. Naalden…Yin en Yang. Hoe kan nou zo’n naald genezen…? Maar dat het werkt hebben inmiddels talloze ervaren.

Geschiedenis

De Oosterse Geneeskunde bestaat al meer dan 5000 jaar. Men rekent er onder andere de acupunctuur, de oosterse voedingsleer en kruidenkunde toe. Ver voor onze jaartelling werd acupunctuur dan ook toegepast bij de behandeling van allerlei ziekten en kwalen.

In die tijd werd de kennis die men had over acupunctuur te boek gesteld (het klassieke werk over interne geneeskunde, de Nei Tsjing ). Tot op de dag van vandaag wordt er door acupuncturisten gebruik gemaakt van die eeuwenoude kennis.

Hoe is acupunctuur ontstaan?

Aan acupunctuur ligt een diepe filosofie ten grondslag. Om de acupunctuur te kunnen begrijpen moeten we hier dan ook wat nader op ingaan.

Volgens de Chinese visie is de wereld ontstaan, toen zich uit het oneindige twee oerkrachten vormden: het Yin en het Yang. Ze vormen een twee-eenheid. Het ene kan niet bestaan zonder het andere: Licht (yang) kan niet zonder Duisternis (yin), en de Hemel (yang) kan niet zonder de Aarde (yin).

Yin is het principe van het duister, de kou het statische, de passiviteit enz. Yang is het symbool van warmte, licht, kracht, dynamiek enzovoort.

Wat hebben Yin en Yang met acupunctuur te maken

Alle levende organismen dragen de twee oerkrachten Yin en Yang in zich mee. Wanneer Yin en Yang in evenwicht zijn, is het bestaan probleemloos; lichaam en geest zijn dan in evenwicht. Maar als een van de twee de overhand krijgt is het evenwicht verstoord. Niet alleen pijn en ziekten steken dan de kop op, maar ook psychische klachten. D.m.v. toepassing van acupunctuur wordt gepoogd de verstoorde balans tussen de energiestromen Yin en Yang te herstellen.

Volgens de Chinese visie bestaat alles om ons heen namelijk uit energie en is de mens zelf ook een energetisch functionerend mechanisme. In de huidige fysica gaat men binnen de kwantummechanica en relativiteitstheorie van hetzelfde principe uit. Dus de mens is een energetisch functionerend mechanisme, met daarop uitgeoefend de verschillende invloeden c.q. energieën in combinatie met de interne invloeden zoals b.v. emoties en voeding.

De energie welke geproduceerd wordt door onze organen is onderhevig aan de wetten van Yin en Yang. Zijn de krachten Yin en Yang in evenwicht, dan is de energie regelmatig verdeeld over het lichaam en dat betekent gezondheid. Is er ergens in het lichaam een teveel, een yange toestand of een tekort, een yinne toestand, dan is het evenwicht verbroken. Dit betekent dat er ziekte zal ontstaan of al aanwezig is.

De energie stroomt in een harmonisch ritme in de zgn. meridianen door het lichaam. Deze meridianen zou men zich kunnen voorstellen als onzichtbare banen waarlangs de energie circuleert. Op deze meridianen bevinden zich de zgn. acupunctuurpunten. Via deze punten kan men de energie beïnvloeden. Door verschillende naaldtechnieken is het mogelijk de energie te versterken, te verzwakken enz. Het uiteindelijke doel is echter het herstellen van het evenwicht waardoor klachten dus kunnen verdwijnen.

Behandelingswijze acupunctuur

De meest bekende vorm van behandeling is het gebruik van dunne naalden. Dit gebruik is zeker niet pijnlijk. Vaak ervaart de patiënt een dof of zwaar gevoel op het punt of een uitstralend gevoel. Echter massage van het punt bij kleine kinderen is vaak al voldoende (Tuina therapie). Tegenwoordig wordt echter soms ook gebruik gemaakt van laserapparatuur. Ook is het mogelijk een acupunctuurpunt te beïnvloeden door er een klein magneetje op te plakken. De sterkte en de pool bepalen het uiteindelijke effect.

De tijdsduur van het blijven zitten van de naalden hangt af van de aard van de klachten. Soms is enkele minuten voldoende, meestal ongeveer 20 minuten, sommige verblijfsnaalden blijven dagen zitten.

Massage

Zowel bij volwassenen als kinderen is het gebruik van Chinese massage mogelijk. Deze massage is dan niet specifiek alleen op ontspanning gericht, maar ook op het herstellen van het energetisch evenwicht.

Ooracupunctuur

De ooracupunctuur is van grote waarde, vooral bij de behandeling van acute aandoeningen. In wezen kan men o.a. met deze methode eerste hulp verrichten. Zo zijn er speciale oorprogramma’s voor de behandeling van hoofdpijn, gordelroos, acute pijnen enzovoort.

Deze methode is echter ook zeer geschikt voor chronische aandoeningen. Het wordt dan als behandelingsmethode erbij gedaan. De algehele energetische behandeling blijft het voornaamste uitgangspunt.

Met acupunctuur zijn er allerlei mogelijkheden om eerste hulp toe te passen. Deze zijn velerlei. In de teksten staan vele punten beschreven die men kan gebruiken in acute situaties zoals flauwvallen, verdrinking, astma.

Moxibustie

De moxibutie methode is de methode die ik als acupuncturist vaak gebruik. Bij moxibustie worden acupunctuurpunten verwarmd met smeulend moxakruid, al dan niet in combinatie met de naalden. Moxa wordt vooral gebruikt bij een zwakke energiedoorstroming in bepaalde meridianen of ter verhoging van de vitaliteit. Ook is het geïndiceerd bij bepaalde ziektebeelden zoals reuma.

Cuppingmethode

Het gebruik van glazen bollen heet de cuppingmethode. De bollen worden vacuüm gezogen en vervolgens op de huid geplaatst. Indien er schadelijke storende energie aanwezig is, plaatst men deze bollen vooral op de rug. Het is bijvoorbeeld zeer effectief tegen verkoudheid.

Uitgebalanceerde voeding

Indien nodig zal ik ook voedingsadviezen geven wanneer het voedselpatroon niet optimaal is en de stofwisseling overbelast raakt. Bij een eenvoudige uitgebalanceerde voeding kan het herstelproces zich het makkelijkst ontwikkelen. Speciale omstandigheden die de behoefte aan voedingsstoffen kunnen doen toenemen zijn:

  • Zwangerschap/lactatie vergroot de behoefte aan bepaalde vitaminen en mineralen, ook om de baby te kunnen voeden.
  • Rokers hebben een verhoogde behoefte aan vitamine C en kunnen profijt hebben van extra inname van beta caroteen en vitamine E.
  • Alcohol berooft het lichaam van B complex vitaminen en verbruikt extra zink bij verbranding.
  • Geneesmiddelen, zoals sommige diuretica en bloedregulerende middelen, verminderen de hoeveelheid kalium en foliumzuur in het lichaam; anticonceptiepil gebruiksters hebben soms een verlaagde bloedspiegel van vitamine A, D en K; aspirine gebruik kan de ijzerbehoefte doen stijgen.
  • De opname van B complex vitaminen, vitamine C, D en Calcium vermindert tijdens het verouderingsproces.

Ook kan het zijn dat er een voedingsintolerantie of allergie bestaat. Het uittesten van de verschillende voedingsmiddelen en de voedingsadditieven met behulp van de Vegatest in dan erg zinvol.

Uitleg Dry Needling therapie en mening Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

http://www.acupunctuur.nl/blog/dry-needling-dn