033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Acupunctuur is effectief !!!

De kans dat acupunctuur een onderdeel van het Duitse Ziekenfondspakket wordt, is toegenomen, nu uit een grote studie blijkt dat acupunctuur bij belangrijke volksziekten een effectieve pijnbestrijder is (Ärzte Zeitung, 23 januari 2004).
In Duitsland lopen op dit moment 3 grote studies naar het nut van acupunctuur. Van een van deze studies uitgevoerd door ziektekostenverzekeraars onder leiding van de Techniker Krankenkasse werden onlangs, na 3 jaar follow-up, de eerste resultaten gepresenteerd. Het studierapport zal binnenkort aan het Ministerie van Volksgezondheid worden aangeboden. Aan de studie hebben 250.000 patiënten en circa 10.000 voor acupunctuur gekwalificeerde artsen deelgenomen. Daarbij is de studie in 3 delen opgesplitst. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie met 1200 deelnemers werd de werkzaamheid op specifieke acupunctuurpunten onderzocht. Om de werkzaamheid in routinetoepassingen te onderzoeken, werd een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd onder 50.000 patiënten. In het derde deel wordt de veiligheid en de economie van acupunctuur onderzocht. Hieraan zullen 500.000 patiënten deelnemen. Dit deel is pas op de helft en de resultaten zijn daarom niet definitief. Met als indicaties hogerug-, lagerug-, hoofd- en artrosepijn, allergische rhinitis, astma en dysmenorroe ontvingen de patiënten tussen de 7 en 13 acupunctuurbehandelingen. Afhankelijk van de indicatie was de pijn significant afgenomen bij 73-90% van de patiënten. Herbeoordeling leerde dat het pijnstillende effect na 6 maanden nog aanwezig was. Als bijwerking rapporteerde 8% van de patiënten kleine bleodingen of bloeduitstortingen. De studie leverde ook een verrassing op: een significant verschil in effect tussen acupunctuur en het plaatsen van naalden op voor acupunctuur ongebruikelijke plaatsen. Dit gold alleen voor artrosepijn. Antwoord op de medische interessante vraag, in welke mate en bij welke diagnose een therapie onder specifieke of aspecifieke mechanismen werkzaam is, is volgens de Techniker Krankenkasse geen voorwaarde voor de beslissing of acupunctuur voor vergoeding in aanmerking komt. Cruciaal is of een behandeling economisch voordelig is en of deze iets toevoegt aan de reguliere geneeskunde en eventueel een deel daarvan kan vervangen. Over die vraagstelling buigen zich binnenkort de gezondheidseconomen van de overheid.
In een commentaar schrijft Ärzte Zeitung dat het goed is dat een dergelijk groot opgezette studie nu eens door ziektekostenverzekeraars wordt uitgevoerd. Voorheen weigerden zij categorisch om aan klinische studies deel te nemen. Nu willen ze weten of complementaire therapie veilig is en uitsteekt boven het placebo effect. Daarmee maken zij hun entree in klinische studies. Een modelproject dat bijdraagt aan meer kwaliteit in de gezondheidszorg; aldus Ärzte Zeitung. Zie: www.aerztezeitung.de