033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Acupunctuur en acupressuur kunnen pijn bij kanker verminderen

Pijnbestrijding bij mensen met kanker gebeurt vooral via opioïden, maar zijn acupunctuur en acupressuur niet betere, want lichaamsvriendelijker alternatieven? Wetenschappers zochten dat uit via een systematische review en meta-analyse. Ze concluderen dat deze methoden kunnen helpen en op zijn minst de noodzaak van risicovolle pijnmedicatie kunnen verminderen.

Zeven medische databases, drie Engelstalig en vier Chineestalig, werden vanaf het begin tot en met maart 2019 doorzocht op RCT’s waarin de associatie was bestudeerd tussen acupunctuur en acupressuur (hierna te noemen: acupunctuur) met pijn. De primaire uitkomstmaat was de pijnintensiteit, zoals gemeten door een viertal erkende meetinstrumenten. In de systematische review werden 17 RCT’s geïncludeerd met 1111 patiënten, vooral uitgevoerd in China (7) en de Verenigde Staten (6) en daarnaast elk één in Australië, Brazilië, Frankrijk en Zuid-Korea. De meta-analyse omvatte 14 RCT’s met 920 patiënten.
Eerdere systematische reviews/meta-analyses waren gebaseerd op niet-geblindeerde studies. De auteurs achten de meerwaarde van hun onderzoek er onder andere in gelegen dat ook twee RCT’s van hoge kwaliteit uit 2018 konden worden meegenomen. In totaal beoordeelden zij zeven RCT’s als van hoge kwaliteit, omdat daarin een vergelijking werd gemaakt tussen acupunctuur en een sham-behandeling. Dat laatste duidt op schijn-acupunctuur, waarbij naalden niet op acupunctuurpunten worden geplaatst of niet door de huid worden geprikt. Het kan als een placebo worden beschouwd.
Uit deze laatstgenoemde categorie onderzoeken bleek dat door acupunctuur een reductie van pijnintensiteit plaatsvond, in vergelijking met de placebobehandeling. Daarnaast kon uit een deel van deze beste RCT’s worden afgeleid dat de pijn dusdanig minder werd dat de dosis opioïden kon worden verlaagd. De auteurs merken wel op dat door de heterogeniteit van de studies het bewijs aan de matige kant was. Maar wat wél aangetoond werd, kan niet worden gereduceerd tot ‘slechts een placebo-effect’. Er waren weinig ongewenste neveneffecten te melden.

Verschenen in Voedingsgeneeskunde 14 februari 2020

REFERENTIE(S)
He Y, Guo X, May BH et al. Clinical Evidence for Association of Acupuncture and Acupressure With Improved Cancer Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Oncol. 2019 Dec 19