033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Acugraaf

Acugraaf diagnostiek

De Acugraaf methode is afgeleid van de Segment-Electro-Graaf methode van Dr. H. Schimmel uit Duitsland. De toepassing van de Acugraaf valt onder de bio-energie regulerende geneeskunde. Kenmerk hierbij is de mening dat chronische en andere ziekten worden veroorzaakt door permanente, niet gecompenseerde verstoringen in de energiehuishouding. De acugraaf registreert d.m.v. een dermogram Bio Electromagnetische gebeurtenissen die in het lichaam plaatsvinden.

De toepassing van deze methoden levert inzicht in bepaalde fysiologische processen en wordt met name als diagnosticum gebruikt. Gezonde organen reageren op de toegediende provocatie met een normaal regulatie patroon binnen een bepaalde norm. De computer gaat na afsluiting van de meting over tot het berekenen van de resultaten en vertaalt de meetgegevens daarna in grafieken (het dermogram). De hierdoor verkregen informatie laat ook zien wat zich (letterlijk onderhuids) afspeelt in het regulatie mechanisme en geeft aan waar de (latent) zwakke plekken in het lichaam zich bevinden. Aan de hand hiervan zijn dus duidelijke diagnostische aanwijzingen te verkrijgen.

Een andere mogelijkheid is om via een preventief functionele test de gezondheid te onderhouden en te optimaliseren, zodat ernstige ontregelingen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.

Diagnostiek

De Acugraaf wordt bestuurd door een micro controller, een besturingscomputer die het hart van het toestel vormt en die stap voor stap een programma afwerkt dat in een geheugenchip aanwezig is. Via zes elektroden aan hoofd, handen en voeten van een persoon wordt een reeks metingen verricht die volgens een vast meetprogramma verlopen en waarvan de resultaten doormiddel van een plotter op een vel A 4 papier in de vorm van een dermogram worden neergeschreven. De elektroden bestaan uit twee voetplaten, twee handvatten en twee plaatjes op het voorhoofd. Op elke sector worden achtereenvolgens zeven metingen verricht. In totaal worden zo dus 7 x 7 = 49 metingen verricht in ongeveer 10 min. tijd. Hierna wordt dit nog een keer herhaald, zodat het hele meetprogramma ruim 20 minuten duurt en uiteindelijk een indruk geeft van de gezondheidstoestand van de gemeten persoon. Het onderzoek is pijnloos.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar het onderscheid tussen gezonde en zieke mensen door Dr. R. van Wijk en Dr. F.A.C. Wiegant is gebleken, dat met behulp van de Acugraaf op basis van het geregistreerde patroon met 94% zekerheid voorspeld kan worden of iemand tot de gezonde dan wel tot de pati├źntengroepen behoort. Ook is het mogelijk gebleken om te bezien in welk deel van het lichaam de stoornis zich bevindt. Welke stoornis dit is en hoe ze behandeld dient te worden is m.b.v. de Vegatest methode te bepalen.