033-4807427 ca.vanlaar@wxs.nl

Acupunctuur vermindert bij vrouwen met borstkanker opvliegers

Acupunctuur vermindert bij vrouwen met borstkanker dagelijkse opvliegers duidelijk beter dan het medicijn gabapentin of een placebopil en met veel minder bijwerkingen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase II studie met totaal 120 vrouwen die minimaal twee keer per dag een opvlieger hadden.

De studie was onderverdeeld in drie groepen.
1 groep vrouwen (N = 30) kreeg twee keer per week electroacupunctuur de eerste twee weken en daarna 1 keer per week gedurende 6 weken.
1 groep vrouwen (N=32) kreeg als controlegroep voor de acupunctuur sham acupunctuur twee keer per week sham acupunctuur de eerste twee weken en daarna 1 keer per week gedurende 6 weken
1 groep vrouwen (N = 28) kreeg dagelijks 1 pilletje met gabapentin van 900 mg of placebopilletje (N = 30) gedurende 8 weken.

acupuncture-s5-photo-of–needles-in-forehead(2)

Het primaire doel was om te kijken of er verschil zou zijn in het optreden van opvliegers tussen de acupunctuurgroepen gemeten volgens de zogeheten hot flash composite score (HFCS) na 8 weken. Secondaire doel was om te kijken of de verschillen blijvend zouden zijn 24 weken na de toediening.

Resultaten:

Na week 8, bleek sham- en electro acupunctuur een statistisch significant grotere vermindering op de HFCS scorelijst van optredende opvliegers te geven in vergelijking met de placebogroep. (difference = −2.39, 95% confidence interval = −4.60 to −0.17).
De verschillen tussen alle groepen in vermindering van de opvliegers waren respectievelijk op 8 weken 7.4 voor electro acupunctuur, 5.9 voor sham acupunctuur, 5.2 voor gabapentin, en 3.4 voor de placebogroep. (P < .001). Op de meting na 24 weken waren die verschillen respectievelijk, 8,5 voor electro acupunctuur, 6.1 voor sham acupunctuur, 4.6 voor gabapentin, en 2.8 voor placebogroep (P = .002). Behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 39.3% van de gabapentin groep, 20.0% bij de placebogroep, 16.7% bij de electro acupunctuur groep, en 3.1% bij de sham acupunctuur groep (P = .005). Conclusie: De onderzoekers concluderen dan ook: “Acupunctuur heeft een significant groter effect op vermindering van opvliegers en met minder behandelingsgerelateerde bijwerkingen dan het medicijn gabapentin en ook minder dan placebo.” "Echter grotere langduriger studies moeten de duurzaamheid van acupunctuur bewijzen."